zpět na úvodní stránku

Pokyny k posterům

Rozměry posterových tabulí

Doporučená velikost posteru: 95 cm na výšku a 140 cm na šířku.

Instalace posterů

Své postery prosím instalujte v pátek 24. 11. 2017 v čase od 7.00 do 8.00

Posterové sekce

Postery budou vystaveny po celou dobu kongresu v sále Cracow.

K diskusi účastníků kongresu s autorem o tématice posteru je vyhrazena posterová sekce:
Pátek 24.11.

12.40–14.00 Posterová sekce

Z PREZENTOVANÝCH POSTERŮ BYLY VYBRÁNY 3 NEJLEPŠÍ POSTERY, KTERÉ BUDOU V PODVEČERNÍM BLOKU PREZENTOVÁNY JAKO E-POSTERY (PREZENTACE + DISKUZE).
Pátek 24.11.

18.10–18.40 Ústní prezentace oceněných posterů

Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva
Pokorná Jana
Biofyzikální ústav LF MU, Brno

MBNL rodina regulátorů alternativního sestřihu v nádoru tlustého střeva
Kolíková Pavla
Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Polyp detection rate–nahradí adenoma detection rate v hodnocení kvality inspekce střevní sliznice?
Vojtěchová Gabriela
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.