zpět na úvodní stránku

Kredity

Vzdělávací akce je pořádaná dle stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory.
3. národní kongres o kolorektálním karcinomu byl zařazen do kreditního systému ČLK.
Potvrzení o účasti se specifikací počtu kreditů bude vydáváno u registrační přepážky.

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.