zpět na úvodní stránku

Odborný program

Rámcový program

 

Podrobný program 

 

Pátek 11.12.2015

Sál Kepler

08:00 – 08:30 Zahájení kongresu

Miroslav Zavoral (Praha), Meinhard Classen (Mnichov), Martin Stropnický (Praha), Tomáš Zima (Praha), Štěpán Svačina (Praha)
  
Předání čestných členství Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
Miroslav Zavoral (Praha), Štěpán Suchánek (Praha)

Postgraduální kurz 

08:30 – 10:00  Epidemiologie, molekulární biologie, diagnostika 
Předsedající: Miroslav Zavoral (Praha), Vlastimil Válek (Brno)
08:30 – 08:50   Novinky v epidemiologii kolorektálního karcinomu v ČR
Ladislav Dušek (Brno)
08:50 – 09:10   Molekulární biologie kolorektálního karcinomu
Marek Minárik (Praha)
09:10 – 09:30   Endoskopická diagnostika kolorektálního karcinomu
Ondřej Urban (Vítkovice)
09:30 – 09:50   Zobrazovací metody v diagnostice kolorektálního karcinomu
Vlastimil Válek (Brno)
09:50 – 10:00   Diskuze
Miroslav Zavoral (Praha), Vlastimil Válek (Brno)

10:00 - 10:30  State of the art lecture

Úvod
Luboš Petruželka (Praha)
Treatment algorithm: nonmetastatic colon cancer
Pia Osterlund (Helsinki)

10:30 – 10:45  Přestávka

10:45 – 12:15  Chirurgická a onkologická léčba
Předsedající: Julius Špičák (Praha), Jiří Hoch (Praha)
10:45 – 11:03  Operace jako základ protinádorové léčby karcinomu kolon a rekta
Jiří Hoch (Praha)
11:03 – 11:21  Parametrické sledování kvality excize mezorekta v léčbě karcinomu rekta
Alexander Ferko (Hradec Králové), Jiří Hoch (Praha), Milan Blaha (Brno)
11:21 – 11:39  Akutní střevní obstrukce - k optimálnímu řešení
Julius Špičák (Praha)
11:39 – 11:57  Klinické využití nádorového profilu u kolorektálního karcinomu
Tomáš Hucl (Praha)
11:57 – 12:15  Léčba jaterních metastáz - kdy a jak: stereotaktická radioterapie,                    chemoradioterapie
Luboš Petruželka (Praha)

12:15 – 13:30  Oběd

12:15 - 13:30 Satelitní sympozium společnosti Amgen (Restaurace Benada) 
Pozvánka je k dispozici zde.

12:15 - 13:30 Satelitní sympozium společnosti Roche (sál Tycho) 
Pozvánka je k dispozici zde

13:30 – 14:00 Posterová sekce – prezentace

Předsedající: Jiří Cyrany (Hradec Králové), Tomáš Grega (Praha)

Sympozium I Spolupráce praktického lékaře a gastroenterologa

14:00 – 15:00  Screening KRK v ČR - současnost a budoucnost
Předsedající: Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha)
14:00 - 14:05  Zahájení a vedení sekce
Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha)
14:05 – 14:20  Screening KRK: současnost a budoucnost z pohledu gastroenterologa 
Miroslav Zavoral (Praha)
14:20 – 14:35  Screening KRK: současnost a budoucnost z pohledu praktického lékaře  
Bohumil Seifert (Praha)
14:35 – 14:50  Aktivity VPL, gynekologů a gastroenterologů ve screeningu v datech
Ladislav Dušek (Brno)
14:50 – 15:00   Diskuze
Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha)

15:00 – 16:00  Testy na okultní krvácení do stolice
Předsedající: Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha)
15:00 – 15:15  Testy na okultní krvácení v českém screeningu: data 
Norbert Král (Praha)
15:15 – 15:30   Testy na okultní krvácení: vstup do nové fáze vývoje screeningu
Dobroslava Vokrojová (Praha)
15:30 – 15:45   Testy na okultní krvácení v ČR a v Evropě: stav, trendy a výhledy
Petr Kocna (Praha)
15:45 – 16:00  Testy na okultní krvácení v českém screeningu KRK: panelová diskuze
Dobroslava Vokrojová (Praha), Petr Šubrt (Praha), Štěpán Suchánek (Praha), Norbert Král (Praha), Petr Kocna (Praha), Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha)

16:00 – 16:15   Přestávka 

16:15 – 16:45   State of the art lecture

Úvod
Bohumil Seifert (Praha)
Role of GP in providing information about CRC screening
David Weller (Edinburgh)

16:45 – 18:00  Indikace, příprava a dostupnost kolonoskopie
Předsedající: Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha)
16:45 – 17:00  Jaká mediální podpora screeningu funguje? Spolupráce s odborníky
Jiří Pešina (Praha)
17:00 – 17:15   Diskuze: informace o screeningu
Bohumil Seifert (Praha)
17:15 – 17:25  Spolupráce praktického lékaře a gastroenterologa z perspektivy praktického lékaře
Norbert Král (Praha)
17:25 – 17:35  Spolupráce praktického lékaře a gastroenterologa z perspektivy                gastroenterologa            
Ondřej Urban (Vítkovice)
17:35 – 17:45   Indikace a příprava ke kolonoskopii, čekací doby 
Jiří Cyrany (Hradec Králové)

17:45 – 18:00   Mezioborová spolupráce - panelová diskuze 
Dobroslava Vokrojová (Praha), Petr Šubrt (Praha), Štěpán Suchánek (Praha), Norbert Král (Praha), Miroslav Zavoral (Praha), Bohumil Seifert (Praha), Petr Vítek (Frýdek-Místek), Ondřej Urban (Vítkovice), Jiří Cyrany (Hradec Králové)

18:00 – 19:30 Plenární zasedání
Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

 

Sál Tycho

Sympozium II Pokročilý karcinom

14:00 – 15:30   Pohled chirurga na personalizaci, parametrizaci a centralizaci u karcinomu        rekta 
Předsedající: Miroslav Ryska (Praha), Jan Žaloudík (Brno)
14:00 – 14:10 Co představují pojmy personalizace, parametrizace a centralizace u pacienta s karcinomem rekta v běžné klinické praxi
Jan Žaloudík (Brno)
14:10 – 14:20 Multidisciplinární tým u nemocných s jaterními metastázami karcinomu rekta
Miroslav Ryska (Praha)
14:20 – 15:30  Prezentace kazuistik s komentářem členů panelu:
Jiří Hoch (Praha), Igor Kiss (Brno), Luboš Petruželka (Praha), Jiří Pudil (Praha), Miroslav Ryska (Praha), Aleš Ryška (Hradec Králové), Ondřej Urban (Vítkovice), Jan Žaloudík (Brno), Václav Mandys (Praha)

15:30 – 16:00  State of the art lecture

Úvod
Jiří Hoch (Praha)
Surgical treatment of rectal cancer
Markus W. Büchler (Heidelberg)

16:00 - 16:15   Přestávka

16:15 – 17:45  Pokročilý KRK - Pohled onkologa
Předsedající: Luboš Petruželka (Praha), Rostislav Vyzula (Brno)
16:15 – 16:33 Výsledky léčby metastazujícího KRK v ČR na základě analýzy registru CORECT a srovnání s výsledky klinických studií
Jiří Tomášek (Brno)
16:33 – 16:51  Kritický pohled na nové ESMO doporučení léčby pokročilého kolorektálního karcinomu (KRK)
Jaroslava Barkmanová (Praha)
16:51 – 17:09  Konverzní chemoterapie metastatického KRK
Igor Kiss (Brno)
17:09 – 17:27 Kritický pohled na mezinárodní doporučení léčby synchronních jaterních metastáz KRK
Jiří Pudil (Praha)
17:27 – 17:45  Význam tekuté biopsie v algoritmu léčby pokročilého KRK - pohled onkologa do budoucnosti
Jindřich Fínek (Plzeň)

Sál Leo

8:30 – 17:00 Hands-on-Training (více informací najdete zde)
Tomáš Hucl (Praha), Štěpán Suchánek (Praha), Michal Voška (Praha)

Sobota 12.12.2015

Sál Kepler

Sympozium III Kvalita kolonoskopie

09:00 – 10:30  Diagnostická kolonoskopie
Předsedající: Petr Vítek (Frýdek-Místek), Ondřej Urban (Vítkovice)
09:00 – 09:12  Příprava
Martin Bortlík (Praha)
09:12 – 09:24   Sedace a informovaný souhlas
Petr Vítek (Frýdek-Místek)
09:24 – 09:36  Vodní asistence
Přemysl Falt (Vítkovice)
09:36 – 09:48  Adenoma detection rate
Ivana Mikoviny Kajzrlíková (Frýdek-Místek)
09:48 – 10:00  Kapslová kolonoskopie
Ilja Tachecí (Hradec Králové)
10:00 – 10:12  Propofol – jsme připraveni?
David Doležal (Hradec Králové)
10:12 – 10:30   Panelová diskuse

10:30 – 11:00  State of the art lecture

Úvod
Ondřej Urban (Vítkovice)
Ukazatele kvality kolonoskopického vyšetření
Stanislav Rejchrt (Hradec Králové)

11:00 – 11:30  Přestávka

11:30 – 12:00   State of the art lecture

Úvod
Štěpán Suchánek (Praha)
Endoscopic submucosal dissection – pitfalls and tricks
Qi Wu (Peking)

12:00 – 13:00  Terapeutická kolonoskopie
Předsedající: Monther Bajbouj (Mnichov), Qi Wu (Peking), Štěpán Suchánek  (Praha)
12:00 – 12:20   Účinnost terapie lokální reziduální neoplázie za standardních podmínek
Ondřej Urban (Vítkovice)
12:20 – 12:40   Indications and limitations for endoscopic resection of colorectal lesions
Monther Bajbouj (Mnichov)
12:40 – 13:00   Endoskopická submukozální disekce – od teorie k praxi
Štěpán Suchánek (Praha)

Sál Tycho

Sympozum IV Mezioborová spolupráce

09:00 - 09:30  Mezioborová spolupráce
Předsedající: Jaromír Šimša (Praha), Miroslav Ryska (Praha)
Mezioborový indikační seminář
Jaroslav Šimša (Praha)
Implementace ESMO 2014 do klinické praxe
Miroslav Ryska (Praha)

09:30 – 10:30  Kazuistiky I
Předsedající: Jaromír Šimša (Praha), Igor Kiss (Brno), Luboš Petruželka (Praha)
Nízká resekce rekta klasicky
Miroslav Levý (Praha)
Nízká resekce rekta laparoskopicky
Matěj Škrovina (Nový Jičín)
Nízká resekce rekta roboticky
Daniel Langer (Praha)

10:30 – 10:45  Přestávka

10:45 – 12:15  Kazuistiky II
Předsedající: Jaromír Šimša (Praha), Igor Kiss (Brno), Luboš. Petruželka (Praha)

12:15 – 12:45   State of art lecture

Úvod
Miroslav Ryska (Praha)
Evidence based medicine v rámci multidisciplinárního týmu
Martin Oliverius (Praha)

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.