zpět na úvodní stránku

Registrace

Registrační poplatky

  včasná registrace
do 18. 10. 2017
pozdní registrace
od 19. 10. 2017
Člen SGO 1 500 Kč 1 800 Kč
Nečlen SGO 1 800 Kč 2 000 Kč
Lékař do 30 let    750 Kč    950 Kč
Nelékařský zdravotnický pracovník    750 Kč    950 Kč
Student lékařské fakulty zdarma zdarma

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Vám automaticky změněn poplatek na pozdní.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • vstup na posterovou sekci
  • občerstvení v době kávových přestávek
  • kongresové materiály včetně finálního programu
  • potvrzení o účasti

Syllabus

Účastníci, kteří se registrují za včasný registrační poplatek mají možnost zakoupit tištěný syllabus. Tištěný syllabus je souhrn všech přednášek obsahující jednotlivá abstrakta, prezentace, souhrny přednášek včetně literatury a informace o autorech a spoluautorech. Syllabus není sou­čás­tí registračního poplatku a nebude možné jej zakoupit po akci. Cena je 250 Kč.

Jak se na kongres zaregistrovat

On-line registrační formulář je dostupný zde

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailovou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

On-line registrace bude uzavřena 16. 11. 2017. Po tomto datu bude možná pouze registrace na místě u registrační přepážky.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem (crc2017@guarant.cz).

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění regis­trač­ní­ho formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 9. 11. 2017. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu. V případě zájmu kontaktujte registrační přepážku v místě konání. Pokud doklad potřebujete zaslat emailem ještě před konáním samotné akce, kontaktujte sekretariát kongresu emailem.

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (crc2017@guarant.cz) nebo faxem 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace:     Storno poplatek
do 26. 10. 2017:     bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 27. 10. 2017:     100 % registračního poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.