zpět na úvodní stránku

Záštita

Dagmar Havlová
Nadace Vize 97
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
ministr zdravotnictví
MgA. Martin Stropnický
ministr obrany
     
     
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda ČLS JEP, z.s.
Česká gastroenterologická
společnost ČLS JEP
     
     
Česká chirurgická společnost
ČLS JEP
Česká onkologická společnost
ČLS JEP
Česká radiologická společnost
ČLS JEP
     
  Společnost všeobecného lékařství
ČLS JEP
 

 

© 2016–2017 GUARANT International spol. s r. o.